Bedensel Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı

Bedensel engelli bireyler destek eğitim programı çeşitli nedenlerle(doğuştan, kaza, hastalık vb) kaba ve ince motor gelişim becerileri olumsuz yönde etkilenmiş bireylerin, kendilerinden beklenen fonksiyonel hareket ve becerileri yerine getirmeleri değişik derecelerde kısıtlanmıştır. Bu program ile bireylerin;

1. Normal motor gelişim basamaklarındaki becerileri kazanmaları,

2. Duruş (postür) ve hareket ile ilgili bozukluklarını en aza indirmeleri ,

3. Kaba ve ince motor becerilerini geliştirmeleri,

4. Günlük yaşam aktivitelerinde bağımsız hareket edebilme becerileri kazanmaları,

5. Bacak ve kollarını fonksiyonel bir şekilde kullanmaları,

6. Düzgün duruş ve hareket için gerekli duyu, algı, bilişsel ve motor bütünlüğünü sağlamaları,

7. Transfer ve yer değiştirmeye ve ilerlemeye yönelik (ambulasyon ) hareketlerini geliştirmeleri,

8. Yardımcı cihaz, araç gereç ve ekipmanı kullanma becerisi geliştirmeleri,

9. Gelişim basamaklarına uygun davranma becerisi geliştirmeleri,

10. Hareket yeteneğinin yanı sıra bilişsel, duyusal, psikolojik ve sosyal bütünlüğü geliştirmeleri amaçlanır.

Bireyler aşağıda belirtilen modüller çerçevesinde destek eğitim alırlar.

• Ayakta Durma (Kaba Motor)

• Çizim Becerileri (İnce Motor)

• Destekli Oturma Modülü (Kaba Motor)

• Destekli Yürüme (Kaba Motor)

• Desteksiz Oturma Modülü (Kaba Motor)

• Desteksiz Yürüme (Kaba Motor)

• Diz Üstü Modülü (Kaba Motor)

• El Becerileri ve El – Göz Koordinasyonu (İnce Motor)

• Emekleme Modülü (Kaba Motor)

• Görsel Algılama

• İleri Düzey Fonksiyonel Beceriler (Kaba Motor)

• Merdiven İnip Çıkma (Kaba Motor)

• Proprioseptif Sistem (Vücut Farkındalığı) (İnce Motor)

• Sırt Üstü Modülü (Kaba Motor)

• Taktil Sistem (Dokunma) (İnce Motor)

• Tutma ve Bırakma (İnce Motor)

• Vestibuler Sistem (Denge) (İnce Motor)

• Yüz Üstü Modülü (Kaba Motor)