Görme Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı

Görme yetersizliğinden çok ağır derecede etkilenen, mutlaka kabartma alfabeye (Braille) ya da konuşan kitapların kullanılmasına ihtiyaç duyan bireylere yönelik hazırlanmış program ile bireylerin;

1. Temel yaşam becerileri kazanmaları,

2. Bağımsız hareket edebilmeleri

3. Sosyal gelişimlerini sağlamaları,

4. Bilişsel hazırlık ve akademik becerilerini geliştirmeleri,

5. Günlük yaşam, özbakım becerileri kazanmaları,

6. Görsel, dokunsal ve işitsel algı ile ilgili becerileri geliştirmeleri,

7. İletişim becerilerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

Bireyler aşağıda belirtilen modüller çerçevesinde destek eğitim alırlar.

• Bağımsız Hareket Becerileri

• Günlük Yaşam Becerileri

• Matematik

• Öğrenmeye Hazırlık

• Öz Bakım Becerileri

• Psikomotor Beceriler

• Sosyal Beceriler

• Türkçe