İşitme Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı

İşitme kaybı, doğuştan veya sonradan olan problemler nedeniyle işitme duyarlılığında meydana gelen azalmadır. İşitme engeli ise işitme duyarlılığındaki azalmanın bireyde ortaya çıkardığı yetersizlikler durumudur.

Bu program ile bireylerin;

1. İşitme kalıntısını en üst düzeyde kullanmaları,

2. İşitsel algı becerilerini kullanarak yaşıtları düzeyinde dil ve konuşma becerisi geliştirmeleri,

3. İletişim becerilerini geliştirerek günlük yaşamda kullanmaları,

4. Okuduğunu anlama ve okuma yazma becerilerini geliştirmeleri

5. Temel matematik becerilerini kazanmaları

6. Akıl yürütme becerilerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

Bireyler aşağıda belirtilen modüller çerçevesinde destek eğitim alırlar.

• Dil Eğitimi

• İşitme Eğitimi

• Matematik

• Okuma – Yazma Anlama

• Sosyal İletişim